Asia Cup 2018 Stats

Highest Individual Score

No.Playerscore
1 Mushfiqur Rahim Mushfiqur Rahim BAN144
2Shikhar Dhawan Shikhar Dhawan IND127
3Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad AFG124

Leading run-scorers

No.Playerruns
1 Shikhar Dhawan Shikhar Dhawan IND342
2Rohit Sharma Rohit Sharma IND317
3Mushfiqur Rahim Mushfiqur Rahim BAN302

Best Batting Average

No.Playeravg
1 Rohit Sharma Rohit Sharma IND105.66
2Shoaib Malik Shoaib Malik PAK70.33
3Kedar Jadhav Kedar Jadhav IND70.00

Best Strike Rate

No.PlayerSR
1 Rashid Khan Rashid Khan AFG142.62
2Mohammad Nabi Mohammad Nabi AFG107.20
3Shikhar Dhawan Shikhar Dhawan IND102.09

Most Fifties

Most Hundreds

No.Player100s
1 Shikhar Dhawan Shikhar Dhawan IND2
2Rohit Sharma Rohit Sharma IND1
3Mushfiqur Rahim Mushfiqur Rahim BAN1

Most 4s

No.Player4s
1 Shikhar Dhawan Shikhar Dhawan IND44
2Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad AFG29
3Rohit Sharma Rohit Sharma IND25

Most 6s

Most Ducks