Bangladesh vs India, 2022/23 Stats

Highest Individual Score

No.Playerscore
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND210
2Virat Kohli Virat Kohli IND113
3Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN100*

Leading run-scorers

No.Playerruns
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND210
2Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN141
3Virat Kohli Virat Kohli IND127

Best Batting Average

No.Playeravg
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND210.00
2Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN141.00
3Rohit Sharma Rohit Sharma IND78.00

Best Strike Rate

No.PlayerSR
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND160.30
2Rohit Sharma Rohit Sharma IND132.20
3Virat Kohli Virat Kohli IND113.39

Most Fifties

No.Player50s
1 Rohit Sharma Rohit Sharma IND1
2Axar Patel Axar Patel IND1
3Mahmudullah Mahmudullah BAN1

Most Hundreds

No.Player100s
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND1
2Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN1
3Virat Kohli Virat Kohli IND1

Most 4s

No.Player4s
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND24
2Virat Kohli Virat Kohli IND13
3Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN12

Most 6s

No.Player6s
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND10
2Rohit Sharma Rohit Sharma IND6
3Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN6

Most Ducks

No.Player0s
1 Ebadot Hossain Ebadot Hossain BAN2
2Shahbaz Ahmed Shahbaz Ahmed IND1
3Hasan Mahmud Hasan Mahmud BAN1