Bangladesh vs India, 2022/23 Stats

Highest Individual Score

No. Player score
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND 210
2 Virat Kohli Virat Kohli IND 113
3 Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN 100*

Leading run-scorers

No. Player runs
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND 210
2 Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN 141
3 Virat Kohli Virat Kohli IND 127

Best Batting Average

No. Player avg
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND 210.00
2 Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN 141.00
3 Rohit Sharma Rohit Sharma IND 78.00

Best Strike Rate

No. Player SR
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND 160.30
2 Rohit Sharma Rohit Sharma IND 132.20
3 Virat Kohli Virat Kohli IND 113.39

Most Fifties

No. Player 50s
1 Rohit Sharma Rohit Sharma IND 1
2 Axar Patel Axar Patel IND 1
3 Mahmudullah Mahmudullah BAN 1

Most Hundreds

No. Player 100s
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND 1
2 Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN 1
3 Virat Kohli Virat Kohli IND 1

Most 4s

No. Player 4s
1 Ishan Kishan Ishan Kishan IND 24
2 Virat Kohli Virat Kohli IND 13
3 Mehidy Hasan Mehidy Hasan BAN 12

Most 6s

Most Ducks