ஜெர்மன் கிராண்ட்பிரிக்ஸில் அசத்திய மாக்ஸ், வெட்டல்...!

ஜெர்மன் கிராண்ட்பிரிக்ஸில் அசத்திய மாக்ஸ், வெட்டல்...!

இந்த போட்டியை 20வதாக இருந்து துவங்கிய பெராரியின் செபஸ்டின் வெட்டல் இரண்டாவது இடத்தை பெற்று அசத்தினார்

Advertisement