1000 வது பார்முலா 1 கிராண்ட்பிக்ஸின் சாம்பியன் ஆனார் ஹாமில்டன்..!!!

1000 வது பார்முலா 1 கிராண்ட்பிக்ஸின் சாம்பியன் ஆனார் ஹாமில்டன்..!!!

நாளின் சிறந்த டிரைவராக ஆல்பான் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த ஆண்டின் நான்காவது பார்முலா 1 கிராண்ட்பிரிக்ஸ் அசர்பைஜானில் நடைப்பெறவுள்ளது.

Advertisement