Personal Information

Full NameNemanja Gudelj
BornNovember 16, 1991
Age31 Years, 6 Months, 11 Days
National SideYugoslavia
SportFootball