Fred Klaassen AGAINST OPPOSITION

ODI

Batting & Fielding Performance

  M I N/O R HS 100s 50s 4s/6s Avg S/R Ct St
Zimbabwe 2 1 1 6 6* 0 0 0 / 0 - 100.00 2 0
Nepal 2 2 0 24 13 0 0 1 / 0 12.00 52.17 - -
Total 4 3 1 30 13 v NEP 0 0 1/0 6.00 76.09 2 0

Bowling Performance

  I O M R W Best 3w/5w Avg E/R S/R
Nepal 2 20 2 68 6 3/30 2 / 0 11.33 3.40 20.00
Zimbabwe 2 20 1 82 4 2/29 0 / 0 20.50 4.10 30.00
Total 4 40 3 150 10 3/3 v NEP 2/0 15.92 3.75 25.00

T20I

Fred Klaassen LOCATION WISE STATS

ODI

Batting & Fielding Performance

  M I N/O R HS 100s 50s 4s/6s Avg S/R Ct St
Home 4 3 1 30 13 v NEP 0 0 1 / 0 15.00 57.69 2 0
Total 4 3 1 30 13 v NEP 0 0 1/0 15.00 57.69 2 0

Bowling Performance

  I O M R W Best 3w/5w Avg E/R S/R
Home 4 40 3 150 10 3/30 v NEP 2 / 0 15.00 3.75 24.00
Total 4 40 3 150 10 3/3 v NEP 2/0 15.00 3.75 24.00

T20I

Fred Klaassen YEAR WISE STATS

ODI

Batting & Fielding Performance

  M I N/O R HS 100s 50s 4s/6s Avg S/R Ct St
2018 2 2 0 24 13 v NEP 0 0 1 / 0 12.00 52.17 - -
2019 2 1 1 6 6* v ZIM 0 0 0 / 0 - 100.00 2 0
Total 4 3 1 30 13 v NEP 0 0 1/0 6.00 76.09 2 0

Bowling Performance

  I O M R W Best 3w/5w Avg E/R S/R
2018 2 20 2 68 6 3/30 v NEP 2 / 0 11.33 3.40 20.00
2019 2 20 1 82 4 2/29 v ZIM 0 / 0 20.50 4.10 30.00
Total 4 40 3 150 10 3/3 v NEP 2/0 15.92 3.75 25.00

T20I

Last 5 Performances

Batting Bowling Opposition Match Date
6*(6) 2/53 v Zimbabwe Jun 21, 2019
DNB 2/29 v Zimbabwe Jun 19, 2019
13(19) 3/38 v Nepal Aug 03, 2018
11(27) 3/30 v Nepal Aug 01, 2018
Batting Bowling Opposition Match Date
DNB 2/32 v Ireland Nov 01, 2019
DNB 1/18 v United Arab Emirates Oct 29, 2019
DNB 0/11 v Bermuda Oct 26, 2019
DNB 2/7 v Namibia Oct 19, 2019
DNB 2/23 v Kenya Oct 18, 2019
Advertisement