உலகக் கோப்பை 2019: இங்கிலாந்து, பங்களாதேஷ் ஆட்டம் எங்கு எப்போது நடைபெறும்?