"இந்தியா உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தானை எளிதாக வீழ்த்தும்" - வருண் ஆரோன்