உலகக்கோப்பையில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆட்டம்! இந்தியா – பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்!!

உலகக்கோப்பையில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆட்டம்! இந்தியா – பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்!!

உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் இதுவரை பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா தோல்வி அடைந்ததே இல்லை.

மற்ற உலக கோப்பை 2019 பதிவுகள்

Advertisement