பீட்சாவுக்கு பரிந்துரை கேட்ட டென்னிஸ் வீராங்கணைக்கு கிடைத்த வினோத பதில்கள்