ஏடிபி டென்னிஸ் தரவரிசையில் முன்னேறினார் சுமித் நாகல்!