இந்தியா - பாகிஸ்தான் டேவிஸ் கோப்பை நூர் சுல்தானுக்கு மாற்றம்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் டேவிஸ் கோப்பை நூர் சுல்தானுக்கு மாற்றம்

ஒற்றையர் பிரிவில் சுமித் நகல், ராம்குமார் ராமநாதன் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர். இரட்டையர் பிரிவில் லியாண்டர் பயஸ், ஜீவன் நெடுங்செழியன் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்

Advertisement