ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் 2019: எப்டனை வீழ்த்தினார் நடால்!

ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் 2019: எப்டனை வீழ்த்தினார் நடால்!

எப்டெனும் 6-3, 6-2, 6-2 என்ற கணக்கில் தோற்றாலும் உள்ளூர் ரசிகர்களின் பாராட்டுகளோடு ஆடினார்.

Advertisement