இளம் வயதில் அமெரிக்க ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற பியான்கா ஆண்ட்ரெஸ்கு

இளம் வயதில் அமெரிக்க ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற பியான்கா ஆண்ட்ரெஸ்கு

கனடாவை சேர்ந்த பியான்கா ஆண்ட்ரெஸ்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக அமெரிக்க ஓப்பன் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும் 20 வயதுக்கு உட்பட்ட வீராங்கனை என்ற பெருமையை பெறுகிறார்.

Advertisement