விம்பிள்டன் 2018: நான்காவது முறையாக விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் நோவக் ஜோக்கோவிச்

நான்காவது முறையாக விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் நோவக் ஜோக்கோவிச்

டென்னிஸ் தர வரிசை பட்டியலில் 21வது இடத்தில் இருக்கும் நோவக் ஜோக்கோவிச், 2018 விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார்

Advertisement