'இன்னும் ஃபிட்டா இருக்கணும்'- டேபில் டென்னிஸ் வீராங்கனை மணிகா பத்ரா