நீச்சல் வீராங்கனைகளை படமெடுத்ததற்காக பாரா-ஸ்விமர் இடைக்கால பதவி நீக்கம்