காமன்வெல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் இந்தியாவிடம் சமாதானம் பேசும் பிரிட்டிஷ்!

காமன்வெல்த் துப்பாக்கி சுடுதல் இந்தியாவிடம் சமாதானம் பேசும் பிரிட்டிஷ்!

பிரிட்டிஷ் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆடம்ஸ், "2022ல் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியை நடந்த சமாதானம் பேசுவோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

மற்ற படப்பிடிப்பு பதிவுகள்

Advertisement