ஆசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் ஆண்கள் பிரிவில் அதானு தாஸ் வெண்கலம் வென்றார்

ஆசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் ஆண்கள் பிரிவில் அதானு தாஸ் வெண்கலம் வென்றார்

செவ்வாயன்று பாங்காக்கில் நடந்த ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் ஆண்கள் தனிநபர் போட்டியில் இந்திய வில்லாளரான அதானு தாஸ் வெண்கலம் வென்றார்.

மற்ற பிற விளையாட்டு பதிவுகள்

Advertisement