"அன்புக்கும், ஆதரவுக்கும் நன்றி" - வாட்சனின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

"அன்புக்கும், ஆதரவுக்கும் நன்றி" - வாட்சனின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

ஐபிஎல்லின் இறுதிப் போட்டியில் வாட்சனுக்கு காயம் ஏற்பட்டு, தையல் போடப்பட்டது.

Advertisement
ss