ட்விட்டரில் மீம்ஸ்களால் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்ட முகமது சிராஜ்!