டெல்லியின் ப்ளே ஆஃப் கனவை தாமதப்படுத்துமா ஆர்சிபி?