அணிகள் அணிகள் P W L T NR PTS NRR  
போட்டி 4
Apr 9 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 7
Apr 12 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 16
Apr 19 2018, (பஞ்சாப் க்ரிக்கெட் அஸோசியேஷன் ஸ்டேடியம், மோஹாலி)
போட்டி 20
Apr 22 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 25
Apr 26 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 36
மே 5 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 39
மே 7 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 46
மே 13 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 54
மே 19 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 12
Apr 15 2018, (பஞ்சாப் க்ரிக்கெட் அஸோசியேஷன் ஸ்டேடியம், மோஹாலி)
போட்டி 17
Apr 20 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 20
Apr 22 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 27
Apr 28 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 30
Apr 30 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 46
மே 13 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 56
மே 20 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 44
மே 12 2018, (ஹோல்கார் க்ரிக்கெட் ஸ்டேடியம், இண்டோர்)
போட்டி 54
மே 19 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 4
Apr 9 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 6
Apr 11 2018, (ஸ்வாய் மன்ஸிங்க் ஸ்டேடியம், ஜெய்ப்பூர்)
போட்டி 17
Apr 20 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 40
மே 8 2018, (ஸ்வாய் மன்ஸிங்க் ஸ்டேடியம், ஜெய்ப்பூர்)
போட்டி 7
Apr 12 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 27
Apr 28 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 39
மே 7 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 2
Apr 8 2018, (பஞ்சாப் க்ரிக்கெட் அஸோசியேஷன் ஸ்டேடியம், மோஹாலி)
போட்டி 12
Apr 15 2018, (பஞ்சாப் க்ரிக்கெட் அஸோசியேஷன் ஸ்டேடியம், மோஹாலி)
போட்டி 16
Apr 19 2018, (பஞ்சாப் க்ரிக்கெட் அஸோசியேஷன் ஸ்டேடியம், மோஹாலி)
போட்டி 25
Apr 26 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)
போட்டி 40
மே 8 2018, (ஸ்வாய் மன்ஸிங்க் ஸ்டேடியம், ஜெய்ப்பூர்)
போட்டி 56
மே 20 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 2
Apr 8 2018, (பஞ்சாப் க்ரிக்கெட் அஸோசியேஷன் ஸ்டேடியம், மோஹாலி)
போட்டி 6
Apr 11 2018, (ஸ்வாய் மன்ஸிங்க் ஸ்டேடியம், ஜெய்ப்பூர்)
போட்டி 30
Apr 30 2018, (மஹாராஷ்டிரா க்ரிக்கெட் அஸோஸியேஷன் ஸ்டேடியம், புனே)
போட்டி 36
மே 5 2018, (ராஜீவ் காந்தி இண்ட்டெர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், ஹைதராபாத்)

With total of 8 teams and 56 Round Robin Matches, Teams ranking in top 4 of IPL Points Table will progress to Qualifiers of IPL 2018. IPL Standings are determined based on following parameters.

Win - 2 points No Result - 1 point Tied - 1 point

*** Tied (where it was not possible to complete a Super Over at the end of play or where the Super Over itself is tied)

IPL Points Table

As IPL 2018 heads towards the business end of the tournament, the IPL Points Table makes for very interesting reading, with the top two sides – Chennai Super Kings (CSK) and SunRisers Hyderabad looking really good to stay on top of the Points Table. The IPL Standings reflect the performances of the teams, with the likes of Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians struggling, while Delhi Daredevils find themselves at the lowest rung on the Points Table 2018 and IPL Team standings as the tournament enters the final stages before the knockouts. The IPL Result Table so far also sees other sides like Kings XI Punjab and Kolkata Knight Riders in interesting positions with the possibility of making it to the top four on the Latest IPL Points Table. The Indian Premier League has as always been an intriguing clash between many very well-balanced teams to scramble towards the top of the IPL 2018 points table. Wait and watch which teams finally lead the Points Table.

Advertisement