இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு புது பயிற்சியாளர் நியமனம்...!!!

இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு புது பயிற்சியாளர் நியமனம்...!!!

2009 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா அணியின் துணை பயிற்சியாளராக கிரகாம் நியமிக்கப்பட்டார். 2012 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா அணி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை வெல்ல கிரகாம் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

Advertisement