மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: ஆஸ்திரேலிய ரெட்புல் அணியின் டேனியல் ரிக்கார்டோ வெற்றி