ரோமா அணிக்காக இத்தாலியில் ஆடவிருக்கும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வீரர் கிறிஸ்