16 லட்சம் ரூபாய் டிப்ஸ் அளித்த ரொனால்டோ... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஹோட்டல் ஊழியர்கள்!

16 லட்சம் ரூபாய் டிப்ஸ் அளித்த ரொனால்டோ... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஹோட்டல் ஊழியர்கள்!

தான் தங்கியிருந்த ஹோட்டல் ஊழியர்களுக்கு 16 லட்சம் ரூபாய் டிப்ஸ் அளித்து அதிர வைத்துள்ளார்

Advertisement