இத்தாலியிலும் நான் தான் ராஜா என நிரூபித்த ரொனால்டோ

இத்தாலியிலும் நான் தான் ராஜா என நிரூபித்த ரொனால்டோ

‘இது தொடக்கம் தான். இனி அடுத்தடுத்த கோப்பைகளை வெல்ல போகிறோம்’ என ரொனால்டோ கூறினார்

Advertisement