"நான் விருது வாங்குவதை அவர் பார்த்ததில்லை" - தந்தை குறித்து ரொனால்டோ

"நான் விருது வாங்குவதை அவர் பார்த்ததில்லை" - தந்தை குறித்து ரொனால்டோ

தனது மறைந்த தந்தையைப் பற்றி உணர்ச்சிவசப்பட்டு, "விருதுகளைப் பெறுவதை" ஒருபோதும் கண்டதில்லை, நான் உயரத்தை எட்டியதையும் அவர் பார்க்கவில்லை என்றார்.

Advertisement