ஆர்சென் வெங்கர் உலகளாவிய கால்பந்து வளர்ச்சியின் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார்!

ஆர்சென் வெங்கர் உலகளாவிய கால்பந்து வளர்ச்சியின் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார்!

மூன்று பிரீமியர் லீக் பட்டங்களையும் ஏழு எஃப்.ஏ கோப்பைகளையும் வென்றார் மற்றும் 2006 சாம்பியன்ஸ் லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு தனது அணியை அழைத்துச் சென்றார்.

Advertisement