கார் கொள்ளையர்களிடமிருந்து தப்பிய கால்பந்து வீரர்கள்!