"உலக நடிப்புடா சாமி" செஷாத்தை கலாய்த்த நெட்டிசன்கள்!