விநோதமான முறையில் விக்கெட்டை இழந்த ஆஸ்திரேலிய வீரர்!