கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் சுப்ரமணியம் பத்ரிநாத்