இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் மிட்செல் மார்ஷ் இடம்பெறவில்லை!