Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
 

ஆஸ்திரேலியா vs பங்களாதேஷ், Match 10 Match Summary

ஆஸ்திரேலியா vs பங்களாதேஷ், 2020 - T20 Summary

ஆஸ்திரேலியா vs பங்களாதேஷ் ஸ்கோர் கார்டு
Share
நிறைவுற்ற போட்டிகள்   
ஆஸ்திரேலியா அணி, 86 ரன்னில் பங்களாதேஷ் வை வென்றது
 • ஆட்ட நாயகன்
  அலிஸ்ஸா ஹீலி
  83(53)
ஆஸ்திரேலியா 189/1
Bat முக்கிய பேட்ஸ்மேன்
அலிஸ்ஸா ஹீலி
அலிஸ்ஸா ஹீலி
83 (53)
 • 10x4s
 • 3x6s
 • 156.60SR
பெத் மூனி
பெத் மூனி
81 (58)
 • 9x4s
 • 0x6s
 • 139.65SR
Bowl முக்கிய பவுலர்கள்
Bowler
சல்மா கதுன்
ECON 9.75
4
OVERS
39/1
R/W
Bowler
பாஹிமா கதுன்
ECON 7.66
3
OVERS
23/0
R/W
பங்களாதேஷ் 103/9
Bat முக்கிய பேட்ஸ்மேன்
ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக்
36 (35)
 • 4x4s
 • 0x6s
 • 102.85SR
நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா
19 (32)
 • 2x4s
 • 0x6s
 • 59.37SR
Bowl முக்கிய பவுலர்கள்
Bowler
மேகன் ஷட்
ECON 5.25
4
OVERS
21/3
R/W
Bowler
ஜெஸ் ஜோனசென்
ECON 4.25
4
OVERS
17/2
R/W
Advertisement
ஓவர் 20 : 103/9
3 ரன்
 • 119.1
 • 119.2
 • W 19.3
 • W 19.4
 • W 19.5
 • 119.6
ப. கதுன்
5 (7)
ந. அக்டர்
0 (0)
ஜ. ஜோனசென்
4-0-17-2
19.6
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
19.5
W
ஜெஸ் ஜோனசென் To கதீஜா துல் குப்ரா OUT!
கதீஜா துல் குப்ரா செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : விக்கெட்
19.4
W
ஜெஸ் ஜோனசென் To சல்மா கதுன் OUT!
சல்மா கதுன் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : விக்கெட்
19.3
W
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஜஹனாரா ஆலம் OUT!
ஜஹனாரா ஆலம் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : விக்கெட்
19.2
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
19.1
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஜஹனாரா ஆலம்
ஜஹனாரா ஆலம் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
ஓவர் 19 : 100/6
3 ரன்
 • 018.1
 • 018.2
 • 118.3
 • 118.4
 • 118.5
 • W 18.6
ஃ. ஹோக்
36 (35)
ப. கதுன்
3 (5)
ம. ஷட்
4-0-21-3
18.6
W
மேகன் ஷட் To ஃபர்கானா ஹோக் OUT!
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய மேகன் ஷட் : விக்கெட்
18.5
1
மேகன் ஷட் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
18.4
1
மேகன் ஷட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
18.3
1
மேகன் ஷட் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
18.2
0
மேகன் ஷட் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
18.1
0
மேகன் ஷட் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
ஓவர் 18 : 97/5
3 ரன்
 • 117.1
 • W 17.2
 • 017.3
 • 117.4
 • 117.5
 • 017.6
ஃ. ஹோக்
35 (33)
ப. கதுன்
1 (1)
ஜ. ஜோனசென்
3-0-14-1
17.6
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
17.5
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To பாஹிமா கதுன்
பாஹிமா கதுன் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
17.4
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
17.3
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
17.2
W
ஜெஸ் ஜோனசென் To ருமனா அகமது OUT!
ருமனா அகமது செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : விக்கெட்
17.1
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
ஓவர் 17 : 94/4
8 ரன்
 • 016.1
 • 416.2
 • 116.3
 • 016.4
 • 216.5
 • 116.6
ஃ. ஹோக்
33 (29)
ர. அகமது
13 (11)
ஜ. வேர்ஹாம்
3-0-15-0
16.6
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
16.5
2
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 2 ரன்
16.4
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
16.3
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
16.2
4
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 4 ரன்
16.1
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
ஓவர் 16 : 86/4
5 ரன்
 • 115.1
 • 015.2
 • 115.3
 • 215.4
 • 015.5
 • 115.6
ர. அகமது
8 (8)
ஃ. ஹோக்
30 (26)
ம. ஷட்
3-0-18-2
15.6
1
மேகன் ஷட் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
15.5
0
மேகன் ஷட் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
15.4
2
மேகன் ஷட் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய மேகன் ஷட் : 2 ரன்
15.3
1
மேகன் ஷட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
15.2
0
மேகன் ஷட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
15.1
1
மேகன் ஷட் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
ஓவர் 15 : 81/4
5 ரன்
 • 014.1
 • 214.2
 • 114.3
 • 014.4
 • 114.5
 • 114.6
ர. அகமது
4 (4)
ஃ. ஹோக்
29 (24)
ஜ. ஜோனசென்
2-0-11-0
14.6
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
14.5
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
14.4
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
14.3
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
14.2
2
ஜெஸ் ஜோனசென் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 2 ரன்
14.1
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To ருமனா அகமது
ருமனா அகமது செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
ஓவர் 14 : 76/4
8 ரன்
 • 213.1
 • 113.2
 • 413.3
 • 113.4
 • 013.5
 • W 13.6
ந. சுல்தானா
19 (32)
ஃ. ஹோக்
28 (22)
ந. கேரி
3-0-16-1
13.6
W
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா OUT!
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : விக்கெட்
13.5
0
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
13.4
1
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 1 ரன்
13.3
4
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 4 ரன்
13.2
1
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 1 ரன்
13.1
2
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 2 ரன்
ஓவர் 13 : 68/3
13 ரன்
 • 112.1
 • 212.2
 • 412.3
 • 212.4
 • 012.5
 • 412.6
ஃ. ஹோக்
23 (20)
ந. சுல்தானா
16 (28)
அ. சதர்லேண்ட்
3-0-21-1
12.6
4
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 4 ரன்
12.5
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
12.4
2
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 2 ரன்
12.3
4
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 4 ரன்
12.2
2
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 2 ரன்
12.1
1
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 1 ரன்
ஓவர் 12 : 55/3
4 ரன்
 • 011.1
 • 1 WD 11.2
 • 011.2
 • 111.3
 • 111.4
 • 011.5
 • 111.6
ந. சுல்தானா
15 (27)
ஃ. ஹோக்
11 (15)
ஜ. வேர்ஹாம்
2-0-7-0
11.6
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
11.5
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
11.4
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
11.3
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
11.2
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
11.2
WD
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
11.1
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
ஓவர் 11 : 51/3
6 ரன்
 • 110.1
 • 010.2
 • 410.3
 • 110.4
 • 010.5
 • 010.6
ஃ. ஹோக்
10 (14)
ந. சுல்தானா
13 (22)
ஜ. ஜோனசென்
1-0-6-0
10.6
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
10.5
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
10.4
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
10.3
4
ஜெஸ் ஜோனசென் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 4 ரன்
10.2
0
ஜெஸ் ஜோனசென் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 0 ரன்
10.1
1
ஜெஸ் ஜோனசென் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜெஸ் ஜோனசென் : 1 ரன்
ஓவர் 10 : 45/3
3 ரன்
 • 09.1
 • 19.2
 • 09.3
 • 19.4
 • 19.5
 • 09.6
ந. சுல்தானா
8 (19)
ஃ. ஹோக்
9 (11)
ஜ. வேர்ஹாம்
1-0-3-0
9.6
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
9.5
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
9.4
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
9.3
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
9.2
1
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 1 ரன்
9.1
0
ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் : 0 ரன்
ஓவர் 9 : 42/3
6 ரன்
 • 48.1
 • 18.2
 • 08.3
 • 18.4
 • 08.5
 • 08.6
ந. சுல்தானா
7 (16)
ஃ. ஹோக்
7 (8)
ந. கேரி
2-0-8-0
8.6
0
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
8.5
0
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
8.4
1
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 1 ரன்
8.3
0
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
8.2
1
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 1 ரன்
8.1
4
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 4 ரன்
ஓவர் 8 : 36/3
7 ரன்
 • 07.1
 • 07.2
 • 1 NB 7.3
 • 07.3
 • 17.4
 • 07.5
 • 1 WD 7.6
 • 47.6
ஃ. ஹோக்
6 (6)
ந. சுல்தானா
2 (12)
அ. சதர்லேண்ட்
2-0-7-1
7.6
4
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 4 ரன்
7.6
WD
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
7.5
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
7.4
1
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 1 ரன்
7.3
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
7.3
NB
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
7.2
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
7.1
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
ஓவர் 7 : 29/3
2 ரன்
 • 06.1
 • 16.2
 • 06.3
 • 06.4
 • 16.5
 • 06.6
ஃ. ஹோக்
2 (4)
ந. சுல்தானா
1 (7)
ந. கேரி
1-0-2-0
6.6
0
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
6.5
1
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 1 ரன்
6.4
0
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
6.3
0
நிக்கோலா கேரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
6.2
1
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 1 ரன்
6.1
0
நிக்கோலா கேரி To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய நிக்கோலா கேரி : 0 ரன்
ஓவர் 6 : 27/3
1 ரன்
 • 05.1
 • 05.2
 • 05.3
 • W 5.4
 • 15.5
 • 05.6
ந. சுல்தானா
0 (4)
ஃ. ஹோக்
1 (1)
அ. சதர்லேண்ட்
1-0-1-1
5.6
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
5.5
1
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To ஃபர்கானா ஹோக்
ஃபர்கானா ஹோக் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 1 ரன்
5.4
W
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To சஞ்சிதா இஸ்லாம் OUT!
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : விக்கெட்
5.3
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To சஞ்சிதா இஸ்லாம்
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
5.2
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To சஞ்சிதா இஸ்லாம்
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
5.1
0
அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் To சஞ்சிதா இஸ்லாம்
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் : 0 ரன்
ஓவர் 5 : 26/2
3 ரன்
 • 04.1
 • 24.2
 • 14.3
 • 04.4
 • 04.5
 • 04.6
ந. சுல்தானா
0 (3)
ச. இஸ்லாம்
3 (3)
எ. பெர்ரி
3-0-12-0
4.6
0
எலிஸ் பெர்ரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
4.5
0
எலிஸ் பெர்ரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
4.4
0
எலிஸ் பெர்ரி To நிகர் சுல்தானா
நிகர் சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
4.3
1
எலிஸ் பெர்ரி To சஞ்சிதா இஸ்லாம்
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 1 ரன்
4.2
2
எலிஸ் பெர்ரி To சஞ்சிதா இஸ்லாம்
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 2 ரன்
4.1
0
எலிஸ் பெர்ரி To சஞ்சிதா இஸ்லாம்
சஞ்சிதா இஸ்லாம் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
ஓவர் 4 : 23/2
8 ரன்
 • 03.1
 • 43.2
 • 03.3
 • W 3.4
 • 43.5
 • W 3.6
ஷ. சுல்தானா
13 (9)
ச. இஸ்லாம்
0 (0)
ம. ஷட்
2-0-13-2
3.6
W
மேகன் ஷட் To ஷமிமா சுல்தானா OUT!
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய மேகன் ஷட் : விக்கெட்
3.5
4
மேகன் ஷட் To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய மேகன் ஷட் : 4 ரன்
3.4
W
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன் OUT!
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : விக்கெட்
3.3
0
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
3.2
4
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 4 ரன்
3.1
0
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
ஓவர் 3 : 15/0
8 ரன்
 • 02.1
 • 02.2
 • 1 NB 2.3
 • 12.3
 • 12.4
 • 12.5
 • 42.6
ஷ. சுல்தானா
9 (7)
ம. கதுன்
4 (12)
எ. பெர்ரி
2-0-9-0
2.6
4
எலிஸ் பெர்ரி To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 4 ரன்
2.5
1
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 1 ரன்
2.4
1
எலிஸ் பெர்ரி To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 1 ரன்
2.3
1
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 1 ரன்
2.3
NB
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
2.2
0
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
2.1
0
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
ஓவர் 2 : 7/0
5 ரன்
 • 01.1
 • 01.2
 • 11.3
 • 01.4
 • 01.5
 • 41.6
ஷ. சுல்தானா
4 (5)
ம. கதுன்
2 (7)
ம. ஷட்
1-0-5-0
1.6
4
மேகன் ஷட் To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய மேகன் ஷட் : 4 ரன்
1.5
0
மேகன் ஷட் To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
1.4
0
மேகன் ஷட் To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
1.3
1
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 1 ரன்
1.2
0
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
1.1
0
மேகன் ஷட் To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய மேகன் ஷட் : 0 ரன்
ஓவர் 1 : 2/0
2 ரன்
 • 00.1
 • 1 LB 0.2
 • 00.3
 • 00.4
 • 00.5
 • 10.6
ம. கதுன்
1 (4)
ஷ. சுல்தானா
0 (2)
எ. பெர்ரி
1-0-1-0
0.6
1
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 1 ரன்
0.5
0
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
0.4
0
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
0.3
0
எலிஸ் பெர்ரி To முர்ஷிதா கதுன்
முர்ஷிதா கதுன் செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
0.2
LB
எலிஸ் பெர்ரி To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
0.1
0
எலிஸ் பெர்ரி To ஷமிமா சுல்தானா
ஷமிமா சுல்தானா செய்ய எலிஸ் பெர்ரி : 0 ரன்
20 OV
3 ரன்
ஜ. ஜோனசென் to ஜ. ஆலம் & ப. கதுன் & ச. கதுன் & க. குப்ரா
 • 119.1
 • 119.2
 • W 19.3
 • W 19.4
 • W 19.5
 • 119.6
19 OV
3 ரன்
ம. ஷட் to ப. கதுன் & ஃ. ஹோக்
 • 018.1
 • 018.2
 • 118.3
 • 118.4
 • 118.5
 • W 18.6
18 OV
3 ரன்
ஜ. ஜோனசென் to ஃ. ஹோக் & ர. அகமது & ப. கதுன்
 • 117.1
 • W 17.2
 • 017.3
 • 117.4
 • 117.5
 • 017.6
17 OV
8 ரன்
ஜ. வேர்ஹாம் to ர. அகமது & ஃ. ஹோக்
 • 016.1
 • 416.2
 • 116.3
 • 016.4
 • 216.5
 • 116.6
16 OV
5 ரன்
ம. ஷட் to ர. அகமது & ஃ. ஹோக்
 • 115.1
 • 015.2
 • 115.3
 • 215.4
 • 015.5
 • 115.6
15 OV
5 ரன்
ஜ. ஜோனசென் to ர. அகமது & ஃ. ஹோக்
 • 014.1
 • 214.2
 • 114.3
 • 014.4
 • 114.5
 • 114.6
14 OV
8 ரன்
ந. கேரி to ந. சுல்தானா & ஃ. ஹோக்
 • 213.1
 • 113.2
 • 413.3
 • 113.4
 • 013.5
 • W 13.6
13 OV
13 ரன்
அ. சதர்லேண்ட் to ந. சுல்தானா & ஃ. ஹோக்
 • 112.1
 • 212.2
 • 412.3
 • 212.4
 • 012.5
 • 412.6
12 OV
4 ரன்
ஜ. வேர்ஹாம் to ந. சுல்தானா & ஃ. ஹோக்
 • 011.1
 • 1 WD 11.2
 • 011.2
 • 111.3
 • 111.4
 • 011.5
 • 111.6
11 OV
6 ரன்
ஜ. ஜோனசென் to ஃ. ஹோக் & ந. சுல்தானா
 • 110.1
 • 010.2
 • 410.3
 • 110.4
 • 010.5
 • 010.6
10 OV
3 ரன்
ஜ. வேர்ஹாம் to ஃ. ஹோக் & ந. சுல்தானா
 • 09.1
 • 19.2
 • 09.3
 • 19.4
 • 19.5
 • 09.6
9 OV
6 ரன்
ந. கேரி to ந. சுல்தானா & ஃ. ஹோக்
 • 48.1
 • 18.2
 • 08.3
 • 18.4
 • 08.5
 • 08.6
8 OV
7 ரன்
அ. சதர்லேண்ட் to ந. சுல்தானா & ஃ. ஹோக்
 • 07.1
 • 07.2
 • 1 NB 7.3
 • 07.3
 • 17.4
 • 07.5
 • 1 WD 7.6
 • 47.6
7 OV
2 ரன்
ந. கேரி to ஃ. ஹோக் & ந. சுல்தானா
 • 06.1
 • 16.2
 • 06.3
 • 06.4
 • 16.5
 • 06.6
6 OV
1 ரன்
அ. சதர்லேண்ட் to ச. இஸ்லாம் & ஃ. ஹோக் & ந. சுல்தானா
 • 05.1
 • 05.2
 • 05.3
 • W 5.4
 • 15.5
 • 05.6
5 OV
3 ரன்
எ. பெர்ரி to ச. இஸ்லாம் & ந. சுல்தானா
 • 04.1
 • 24.2
 • 14.3
 • 04.4
 • 04.5
 • 04.6
4 OV
8 ரன்
ம. ஷட் to ம. கதுன் & ஷ. சுல்தானா
 • 03.1
 • 43.2
 • 03.3
 • W 3.4
 • 43.5
 • W 3.6
3 OV
8 ரன்
எ. பெர்ரி to ம. கதுன் & ஷ. சுல்தானா
 • 02.1
 • 02.2
 • 1 NB 2.3
 • 12.3
 • 12.4
 • 12.5
 • 42.6
2 OV
5 ரன்
ம. ஷட் to ம. கதுன் & ஷ. சுல்தானா
 • 01.1
 • 01.2
 • 11.3
 • 01.4
 • 01.5
 • 41.6
1 OV
2 ரன்
எ. பெர்ரி to ஷ. சுல்தானா & ம. கதுன்
 • 00.1
 • 1 LB 0.2
 • 00.3
 • 00.4
 • 00.5
 • 10.6
போட்டி தகவல்
 • தொடர் Women's T20 World Cup
 • இடம் மனூகா ஓவல், கேன்பெர்ரா
 • வானிலை க்ளியர்
 • டாஸ் ஆஸ்திரேலியாபேட்டிங் தேர்வு
 • முடிவு ஆஸ்திரேலியா அணி, 86 ரன்னில் பங்களாதேஷ் வை வென்றது
 • ஆட்ட நாயகன் அலிஸ்ஸா ஹீலி
 • நடுவர் நிதின் நரேந்திர மேனன், கிரிகோரி ஓ 'பிரையன் ப்ராத்வாட், ஷான் ஜார்ஜ்
 • ரெஃப்ரி ஜி.எஸ்.லட்சுமி
மேட்ச் நோட்ஸ்
 • Australia Women 51/0 in 5.4 overs
 • 1st wkt Partnership: 51 off 39 balls between A Healy (34) and B Mooney (17)
 • Mandatory Power play (1-6): Australia Women 53/0
 • A Healy 11th T20I fifty: 51 runs in 26 balls (7x4) (3x6)
 • Australia Women 101/0 in 10.4 overs
 • 1st wkt Partnership: 101 off 64 balls between A Healy (59) and B Mooney (42)
 • B Mooney 7th T20I fifty: 50 runs in 40 balls (5x4) (0x6)
 • B Mooney dropped on 56 by S Islam in 15.1 overs
 • Australia Women 150/0 in 16.4 overs
 • 1st wkt Partnership: 150 off 100 balls between A Healy (83) and B Mooney (66)
 • Innings Break: Australia Women 189/1 in 20.0 overs
 • S Islam dropped on 2 by A Gardner in 4.2 overs
 • Mandatory Power play (1-6): Bangladesh Women 27/3
 • Bangladesh Women 50/3 in 10.3 overs
 • 4h wkt Partnership: 50 off 49 balls between N Sultana (19) and F Hoque (28)
 • Bangladesh Women 100/5 in 18.5 overs
Advertisement
ஒரம்
மேட்ச் கருத்துகணிப்பு
புள்ளி விவரங்கள்