தனுஷ்கா சதம் வீண் - இலங்கைக்கு எதிரான தொடரை வென்றது பாகிஸ்தான்!