செஸ் ஒலிம்பியாட்: தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி!

செஸ் ஒலிம்பியாட்: தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி!

ஆண்களுக்கான செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில், 3.5-0.5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் இந்திய அணி ஆஸ்திரியா அணியை வென்றது.

Advertisement