2018-ன் இந்தியாவின் பாக்ஸிங் அடையாளம் மேரிகோம்!

2018-ன் இந்தியாவின் பாக்ஸிங் அடையாளம் மேரிகோம்!

ஒலிம்பிக்கிலிருந்து இந்தப் போட்டியை எடுக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகிறது. அதனை மறுபரிசீலனை செய்ய பாக்ஸிங் சம்மேளனங்கள் பேசி வருகின்றன.

Advertisement