ஆறாவது தங்கத்துக்கு குறிவைக்கும் மேரி கோம்!

ஆறாவது தங்கத்துக்கு குறிவைக்கும் மேரி கோம்!

கோம், ஆறாவது தங்கம் வென்று, கேட்டி டெய்லரின் அதிக தங்கம் வென்ற பெண் என்ற சாதனையை முறியடிப்பார் என்று அனைவரும் கணித்து வருகின்றனர்.

Advertisement