Malaysia Masters: பி.வி.சிந்து, சாய்னா நேவால் காலிறுதியில் வெளியேறினர்

Malaysia Masters: பி.வி.சிந்து, சாய்னா நேவால் காலிறுதியில் வெளியேறினர்

காலிறுதியில் மலேசியா முதுநிலை வீரர்களை வீழ்த்தியதால் பி.வி சிந்துவின் மோசமான வடிவம் தொடர்ந்தது.

Advertisement