ஆசிய போட்டிகள்: பாட்மிண்டன் அரை இறுதிக்கு முன்னேறிய சாய்னா, பி.வி சிந்து!

ஆசிய போட்டிகள்: பாட்மிண்டன் அரை இறுதிக்கு முன்னேறிய சாய்னா, பி.வி சிந்து!

சாய்னா, சிந்து ஆகியோர் பெண்களுக்கான பாட்மிண்டன் ஒற்றையர் பிரிவு அரை இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்

Advertisement