இந்தோனேசியா ஓபனில் பிவி சிந்து, ஸ்ரீகாந்த் இரண்டாம் சுற்றுக்கு தகுதி

இந்தோனேசியா ஓபனில் பிவி சிந்து, ஸ்ரீகாந்த் இரண்டாம் சுற்றுக்கு தகுதி

கெந்தாவை வீழ்த்த ஸ்ரீகாந்திற்கு 38 நிமிடங்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டது.

Advertisement