Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका, पहला टेस्ट Match Summary

इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका, 2017 - टेस्ट Summary

इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
लॉर्ड्स, लंदन , Jul 06, 2017
इंग्लैंड इंग्लैंड
458&233
दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका
361&119 (36.4)
इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 211 रनो से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  मोइन अली
इंग्लैंड 458/10
Bat टॉप बैट्समैन
जो रूट
जो रूट
190 (234)
 • 27x4s
 • 1x6s
 • 81.19SR
मोइन अली
मोइन अली
87 (147)
 • 8x4s
 • 0x6s
 • 59.18SR
Bowl टॉप बॉलर्स
दक्षिण अफ्रीका 361/10
Bat टॉप बैट्समैन
तेम्बा बवुमा
तेम्बा बवुमा
59 (130)
 • 9x4s
 • 0x6s
 • 45.38SR
डिन एल्गर
डिन एल्गर
54 (118)
 • 8x4s
 • 0x6s
 • 45.76SR
Bowl टॉप बॉलर्स
इंग्लैंड 233/10
Bat टॉप बैट्समैन
अलेस्टर कुक
अलेस्टर कुक
69 (192)
 • 10x4s
 • 0x6s
 • 35.93SR
जॉनी बेयरस्टो
जॉनी बेयरस्टो
51 (76)
 • 6x4s
 • 0x6s
 • 67.10SR
Bowl टॉप बॉलर्स
दक्षिण अफ्रीका 119/10
Bat टॉप बैट्समैन
तेम्बा बवुमा
तेम्बा बवुमा
21 (41)
 • 2x4s
 • 0x6s
 • 51.21SR
वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर
19 (29)
 • 2x4s
 • 1x6s
 • 65.51SR
Bowl टॉप बॉलर्स
Advertisement
36.4
W
लियाम डॉसन To मोर्ने मोर्कल OUT!
मोर्ने मोर्कल को लियाम डॉसन : विकेट
36.3
6
लियाम डॉसन To मोर्ने मोर्कल
मोर्ने मोर्कल को लियाम डॉसन : 6 रन
36.2
0
लियाम डॉसन To मोर्ने मोर्कल
मोर्ने मोर्कल को लियाम डॉसन : 0 रन
36.1
6
लियाम डॉसन To मोर्ने मोर्कल
मोर्ने मोर्कल को लियाम डॉसन : 6 रन
ओवर 36 : 107/9
13 रन
 • 135.1
 • 035.2
 • 4 B35.3
 • 135.4
 • 135.5
 • 635.6
व. फिलेंडर
19 (29)
म. मोर्कल
2 (3)
म. अली
15-4-53-6
35.6
6
मोइन अली To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को मोइन अली : 6 रन
35.5
1
मोइन अली To मोर्ने मोर्कल
मोर्ने मोर्कल को मोइन अली : 1 रन
35.4
1
मोइन अली To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को मोइन अली : 1 रन
35.3
b
मोइन अली To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को मोइन अली : 4 रन
35.2
0
मोइन अली To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को मोइन अली : 0 रन
35.1
1
मोइन अली To मोर्ने मोर्कल
मोर्ने मोर्कल को मोइन अली : 1 रन
ओवर 35 : 94/9
0 रन
 • 034.1
 • 034.2
 • 034.3
 • 034.4
 • 034.5
 • 034.6
व. फिलेंडर
12 (25)
म. मोर्कल
0 (1)
ल. डॉसन
11-3-22-1
34.6
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
34.5
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
34.4
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
34.3
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
34.2
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
34.1
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
ओवर 34 : 94/9
4 रन
 • 033.1
 • 033.2
 • 433.3
 • 033.4
 • W33.5
 • 033.6
म. मोर्कल
0 (1)
व. फिलेंडर
12 (19)
म. अली
14-4-44-6
33.6
0
मोइन अली To मोर्ने मोर्कल
मोर्ने मोर्कल को मोइन अली : 0 रन
33.5
W
मोइन अली To कागिसो रबाडा OUT!
कागिसो रबाडा को मोइन अली : विकेट
33.4
0
मोइन अली To कागिसो रबाडा
कागिसो रबाडा को मोइन अली : 0 रन
33.3
4
मोइन अली To कागिसो रबाडा
कागिसो रबाडा को मोइन अली : 4 रन
33.2
0
मोइन अली To कागिसो रबाडा
कागिसो रबाडा को मोइन अली : 0 रन
33.1
0
मोइन अली To कागिसो रबाडा
कागिसो रबाडा को मोइन अली : 0 रन
ओवर 33 : 90/8
8 रन
 • 032.1
 • 032.2
 • 432.3
 • 232.4
 • 232.5
 • 032.6
व. फिलेंडर
12 (19)
क. रबाडा
0 (2)
ल. डॉसन
10-3-22-1
32.6
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
32.5
2
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 2 रन
32.4
2
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 2 रन
32.3
4
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 4 रन
32.2
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
32.1
0
लियाम डॉसन To वेर्नोन फिलेंडर
वेर्नोन फिलेंडर को लियाम डॉसन : 0 रन
ओवर 32 : 82/8
8 रन
 • 431.1
 • 031.2
 • 431.3
 • W31.4
 • 031.5
 • 031.6
क. रबाडा
0 (2)
व. फिलेंडर
4 (13)
म. अली
13-4-40-5
31.6
0
मोइन अली To कागिसो रबाडा
कागिसो रबाडा को मोइन अली : 0 रन
31.5
0
मोइन अली To कागिसो रबाडा
कागिसो रबाडा को मोइन अली : 0 रन
36 OV
13 रन
म. अली to म. मोर्कल व. फिलेंडर
 • 135.1
 • 035.2
 • 4 B35.3
 • 135.4
 • 135.5
 • 635.6
35 OV
0 रन
ल. डॉसन to व. फिलेंडर
 • 034.1
 • 034.2
 • 034.3
 • 034.4
 • 034.5
 • 034.6
34 OV
4 रन
म. अली to क. रबाडा म. मोर्कल
 • 033.1
 • 033.2
 • 433.3
 • 033.4
 • W33.5
 • 033.6
33 OV
8 रन
ल. डॉसन to व. फिलेंडर
 • 032.1
 • 032.2
 • 432.3
 • 232.4
 • 232.5
 • 032.6
32 OV
8 रन
म. अली to क. महाराज क. रबाडा
 • 431.1
 • 031.2
 • 431.3
 • W31.4
 • 031.5
 • 031.6
31 OV
0 रन
ल. डॉसन to व. फिलेंडर
 • 030.1
 • 030.2
 • 030.3
 • 030.4
 • 030.5
 • 030.6
30 OV
2 रन
म. अली to दे ब्रुयन क. महाराज
 • W29.1
 • 029.2
 • 029.3
 • 029.4
 • 229.5
 • 029.6
29 OV
1 रन
ल. डॉसन to दे ब्रुयन व. फिलेंडर
 • 028.1
 • 128.2
 • 028.3
 • 028.4
 • 028.5
 • 028.6
28 OV
6 रन
म. अली to त. बवुमा व. फिलेंडर
 • 227.1
 • 027.2
 • W27.3
 • 027.4
 • 027.5
 • 427.6
27 OV
1 रन
ल. डॉसन to त. बवुमा
 • 026.1
 • 026.2
 • 026.3
 • 026.4
 • 026.5
 • 126.6
26 OV
1 रन
म. अली to त. बवुमा डी कॉक दे ब्रुयन
 • 025.1
 • 025.2
 • 125.3
 • 025.4
 • W25.5
 • 025.6
25 OV
2 रन
ल. डॉसन to डी कॉक
 • 024.1
 • 024.2
 • 024.3
 • 024.4
 • 024.5
 • 224.6
24 OV
7 रन
म. अली to डी कॉक त. बवुमा
 • 023.1
 • 023.2
 • 123.3
 • 423.4
 • 023.5
 • 223.6
23 OV
0 रन
ल. डॉसन to त. बवुमा
 • 022.1
 • 022.2
 • 022.3
 • 022.4
 • 022.5
 • 022.6
22 OV
12 रन
म. अली to डी कॉक त. बवुमा
 • 421.1
 • 021.2
 • 421.3
 • 021.4
 • 121.5
 • 321.6
21 OV
4 रन
ल. डॉसन to त. बवुमा
 • 420.1
 • 020.2
 • 020.3
 • 020.4
 • 020.5
 • 020.6
20 OV
1 रन
म. अली to त. बवुमा डी कॉक
 • 019.1
 • 019.2
 • 019.3
 • 119.4
 • 019.5
 • 019.6
19 OV
3 रन
ल. डॉसन to त. बवुमा डी कॉक
 • 318.1
 • 018.2
 • 018.3
 • 018.4
 • 018.5
 • 018.6
18 OV
4 रन
म. अली to डी कॉक त. बवुमा
 • 017.1
 • 017.2
 • 017.3
 • 117.4
 • 017.5
 • 3 B17.6
17 OV
0 रन
ल. डॉसन to त. बवुमा
 • 016.1
 • 016.2
 • 016.3
 • 016.4
 • 016.5
 • 016.6
16 OV
2 रन
म. अली to डी कॉक
 • 015.1
 • 215.2
 • 015.3
 • 015.4
 • 015.5
 • 015.6
15 OV
3 रन
ल. डॉसन to डी कॉक ह. आमला
 • 014.1
 • 014.2
 • 014.3
 • 314.4
 • 014.5
 • W14.6
14 OV
0 रन
म. अली to ह. आमला
 • 013.1
 • 013.2
 • 013.3
 • 013.4
 • 013.5
 • 013.6
13 OV
3 रन
म. वुड to ह. आमला ज. डुमिनी
 • 112.1
 • 012.2
 • 012.3
 • 012.4
 • 212.5
 • W12.6
12 OV
0 रन
म. अली to ज. डुमिनी
 • 011.1
 • 011.2
 • 011.3
 • 011.4
 • 011.5
 • 011.6
11 OV
10 रन
ज. एंडरसन to ह. आमला
 • 410.1
 • 010.2
 • 010.3
 • 410.4
 • 010.5
 • 210.6
10 OV
0 रन
म. अली to ड. एल्गर ज. डुमिनी
 • W9.1
 • 09.2
 • 09.3
 • 09.4
 • 09.5
 • 09.6
9 OV
0 रन
ज. एंडरसन to ह. आमला
 • 08.1
 • 08.2
 • 08.3
 • 08.4
 • 08.5
 • 08.6
8 OV
0 रन
म. अली to ड. एल्गर
 • 07.1
 • 07.2
 • 07.3
 • 07.4
 • 07.5
 • 07.6
7 OV
0 रन
ज. एंडरसन to ह. कुह्न
 • 06.1
 • 06.2
 • 06.3
 • 06.4
 • 06.5
 • W6.6
6 OV
1 रन
स. ब्रॉड to ह. कुह्न ड. एल्गर
 • 05.1
 • 05.2
 • 05.3
 • 05.4
 • 15.5
 • 05.6
5 OV
3 रन
ज. एंडरसन to ह. कुह्न ड. एल्गर
 • 14.1
 • 14.2
 • 1 LB4.3
 • 04.4
 • 04.5
 • 04.6
4 OV
0 रन
स. ब्रॉड to ड. एल्गर
 • 03.1
 • 03.2
 • 03.3
 • 03.4
 • 03.5
 • 03.6
3 OV
1 रन
ज. एंडरसन to ड. एल्गर ह. कुह्न
 • 02.1
 • 12.2
 • 02.3
 • 02.4
 • 02.5
 • 02.6
2 OV
4 रन
स. ब्रॉड to ह. कुह्न
 • 01.1
 • 01.2
 • 41.3
 • 01.4
 • 01.5
 • 01.6
1 OV
3 रन
ज. एंडरसन to ह. कुह्न ड. एल्गर
 • 00.1
 • 00.2
 • 00.3
 • 00.4
 • 30.5
 • 00.6
मैच की जानकारी
 • स्थान लॉर्ड्स, लंदन
 • मौसम सूरज की साफ किरने
 • टॉस इंग्लैंडने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
 • परिणाम इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 211 रनो से हराया
 • प्लेयर ऑफ द मैच मोइन अली
 • अंपायर एस रवि, पौल रैफल, साइमन फ्राई
 • रेफ़री जेफ क्रो
Advertisement
मैच पोल