Advertisement
Advertisement

इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड, पहला टेस्ट Match Summary

इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड, 2021 - Test Summary

इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड स्कोरकार्ड
Share
मैच खत्म   
लॉर्ड्स, लंदन , Jun 02, 2021
इंग्लैंड इंग्लैंड
275&170/3 (70.0)
न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड
378&169/6d
इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच मैच ड्रॉ
 • प्लेयर ऑफ द मैच
  डिवॉन कांवे
न्यूज़ीलैंड 378/10
Bat टॉप बैट्समैन
डिवॉन कांवे
डिवॉन कांवे
200 (347)
 • 22x4s
 • 1x6s
 • 57.63SR
हेनरी निकोल्स
हेनरी निकोल्स
61 (175)
 • 4x4s
 • 0x6s
 • 34.85SR
Bowl टॉप बॉलर्स
इंग्लैंड 275/10
Bat टॉप बैट्समैन
रॉरी बर्न्स
रॉरी बर्न्स
132 (297)
 • 16x4s
 • 1x6s
 • 44.44SR
ओलिवर रॉबिन्सन
ओलिवर रॉबिन्सन
42 (101)
 • 5x4s
 • 0x6s
 • 41.58SR
Bowl टॉप बॉलर्स
न्यूज़ीलैंड 169/6
Bat टॉप बैट्समैन
टॉम लाथम
टॉम लाथम
36 (99)
 • 3x4s
 • 0x6s
 • 36.36SR
रॉस टेलर
रॉस टेलर
33 (35)
 • 1x4s
 • 2x6s
 • 94.28SR
Bowl टॉप बॉलर्स
इंग्लैंड 170/3
Bat टॉप बैट्समैन
डॉम सिबली
डॉम सिबली
60 (207)
 • 3x4s
 • 0x6s
 • 28.98SR
जो रूट
जो रूट
40 (71)
 • 5x4s
 • 0x6s
 • 56.33SR
Bowl टॉप बॉलर्स
Advertisement
ओवर 70 : 170/3
2 रन
 • 069.1
 • 269.2
 • 069.3
 • 069.4
 • 069.5
 • 069.6
ऑ. पोप
20 (41)
ड. सिबली
60 (207)
म. सैंटनर
13-3-38-0
69.6
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
69.5
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
69.4
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
69.3
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
69.2
2
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 2 रन
69.1
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
ओवर 69 : 168/3
2 रन
 • 068.1
 • 068.2
 • 1 NB 68.3
 • 168.3
 • 068.4
 • 068.5
 • 068.6
ड. सिबली
60 (207)
ऑ. पोप
18 (35)
क. जेमीसन
15-6-28-0
68.6
0
काइल जेमीसन To डॉम सिबली
डॉम सिबली को काइल जेमीसन : 0 रन
68.5
0
काइल जेमीसन To डॉम सिबली
डॉम सिबली को काइल जेमीसन : 0 रन
68.4
0
काइल जेमीसन To डॉम सिबली
डॉम सिबली को काइल जेमीसन : 0 रन
68.3
1
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : 1 रन
68.3
nb
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : नो बॉल
68.2
0
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : 0 रन
68.1
0
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : 0 रन
ओवर 68 : 166/3
0 रन
 • 067.1
 • 067.2
 • 067.3
 • 067.4
 • 067.5
 • 067.6
ड. सिबली
60 (204)
ऑ. पोप
17 (31)
म. सैंटनर
12-3-36-0
67.6
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
67.5
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
67.4
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
67.3
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
67.2
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
67.1
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
ओवर 67 : 166/3
6 रन
 • 1 LB 66.1
 • 066.2
 • 166.3
 • 466.4
 • 066.5
 • 066.6
ऑ. पोप
17 (31)
ड. सिबली
60 (198)
क. जेमीसन
14-6-26-0
66.6
0
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : 0 रन
66.5
0
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : 0 रन
66.4
4
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : 4 रन
66.3
1
काइल जेमीसन To डॉम सिबली
डॉम सिबली को काइल जेमीसन : 1 रन
66.2
0
काइल जेमीसन To डॉम सिबली
डॉम सिबली को काइल जेमीसन : 0 रन
66.1
lb
काइल जेमीसन To ऑली पोप
ऑली पोप को काइल जेमीसन : लेग बाईज
ओवर 66 : 160/3
1 रन
 • 065.1
 • 065.2
 • 065.3
 • 165.4
 • 065.5
 • 065.6
ड. सिबली
59 (196)
ऑ. पोप
13 (27)
म. सैंटनर
11-2-36-0
65.6
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
65.5
0
मिचेल सैंटनर To डॉम सिबली
डॉम सिबली को मिचेल सैंटनर : 0 रन
65.4
1
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 1 रन
65.3
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
65.2
0
मिचेल सैंटनर To ऑली पोप
ऑली पोप को मिचेल सैंटनर : 0 रन
70 OV
2 रन
म. सैंटनर to ऑ. पोप
 • 069.1
 • 269.2
 • 069.3
 • 069.4
 • 069.5
 • 069.6
69 OV
2 रन
क. जेमीसन to ऑ. पोप ड. सिबली
 • 068.1
 • 068.2
 • 1 NB 68.3
 • 168.3
 • 068.4
 • 068.5
 • 068.6
68 OV
0 रन
म. सैंटनर to ड. सिबली
 • 067.1
 • 067.2
 • 067.3
 • 067.4
 • 067.5
 • 067.6
67 OV
6 रन
क. जेमीसन to ऑ. पोप ड. सिबली
 • 1 LB 66.1
 • 066.2
 • 166.3
 • 466.4
 • 066.5
 • 066.6
66 OV
1 रन
म. सैंटनर to ऑ. पोप ड. सिबली
 • 065.1
 • 065.2
 • 065.3
 • 165.4
 • 065.5
 • 065.6
65 OV
1 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली
 • 064.1
 • 064.2
 • 064.3
 • 064.4
 • 1 NB 64.5
 • 064.5
 • 064.6
64 OV
8 रन
न. वैगनर to ऑ. पोप ड. सिबली
 • 063.1
 • 463.2
 • 163.3
 • 263.4
 • 163.5
 • 063.6
63 OV
1 रन
ट. साउदी to ऑ. पोप ड. सिबली
 • 062.1
 • 062.2
 • 062.3
 • 062.4
 • 162.5
 • 062.6
62 OV
2 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 261.1
 • 061.2
 • 061.3
 • 061.4
 • 061.5
 • 061.6
61 OV
1 रन
ट. साउदी to ड. सिबली ऑ. पोप
 • 060.1
 • 060.2
 • 160.3
 • 060.4
 • 060.5
 • 060.6
60 OV
3 रन
न. वैगनर to ड. सिबली ऑ. पोप
 • 059.1
 • 159.2
 • 059.3
 • 059.4
 • 159.5
 • 159.6
59 OV
2 रन
ट. साउदी to ऑ. पोप ड. सिबली
 • 158.1
 • 058.2
 • 058.3
 • 058.4
 • 058.5
 • 158.6
58 OV
0 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 057.1
 • 057.2
 • 057.3
 • 057.4
 • 057.5
 • 057.6
57 OV
5 रन
ट. साउदी to ड. सिबली ऑ. पोप
 • 056.1
 • 156.2
 • 456.3
 • 056.4
 • 056.5
 • 056.6
56 OV
3 रन
न. वैगनर to जो रूट ऑ. पोप
 • 055.1
 • 255.2
 • 1 NB 55.3
 • W 55.3
 • 055.4
 • 055.5
 • 055.6
55 OV
9 रन
म. सैंटनर to जो रूट ड. सिबली
 • 454.1
 • 054.2
 • 454.3
 • 154.4
 • 054.5
 • 054.6
54 OV
2 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 053.1
 • 1 NB 53.2
 • 053.2
 • 053.3
 • 053.4
 • 053.5
 • 1 NB 53.6
 • 053.6
53 OV
4 रन
क. विलियमसन to जो रूट ड. सिबली
 • 152.1
 • 152.2
 • 152.3
 • 052.4
 • 052.5
 • 152.6
52 OV
9 रन
म. सैंटनर to जो रूट ड. सिबली
 • 251.1
 • 251.2
 • 451.3
 • 151.4
 • 051.5
 • 051.6
51 OV
6 रन
क. विलियमसन to ड. सिबली जो रूट
 • 050.1
 • 250.2
 • 150.3
 • 050.4
 • 250.5
 • 150.6
50 OV
0 रन
म. सैंटनर to जो रूट
 • 049.1
 • 049.2
 • 049.3
 • 049.4
 • 049.5
 • 049.6
49 OV
6 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली जो रूट
 • 148.1
 • 048.2
 • 448.3
 • 048.4
 • 048.5
 • 148.6
48 OV
5 रन
म. सैंटनर to ड. सिबली
 • 047.1
 • 047.2
 • 247.3
 • 047.4
 • 2 B 47.5
 • 147.6
47 OV
6 रन
क. जेमीसन to जो रूट
 • 046.1
 • 446.2
 • 046.3
 • 046.4
 • 046.5
 • 246.6
46 OV
6 रन
म. सैंटनर to ड. सिबली
 • 445.1
 • 045.2
 • 045.3
 • 245.4
 • 045.5
 • 045.6
45 OV
3 रन
डी ग्रैंडहोम to ड. सिबली जो रूट
 • 244.1
 • 044.2
 • 144.3
 • 044.4
 • 044.5
 • 044.6
44 OV
4 रन
म. सैंटनर to जो रूट ड. सिबली
 • 3 LB 43.1
 • 043.2
 • 043.3
 • 043.4
 • 043.5
 • 143.6
43 OV
4 रन
डी ग्रैंडहोम to ड. सिबली
 • 242.1
 • 242.2
 • 042.3
 • 042.4
 • 042.5
 • 042.6
42 OV
2 रन
म. सैंटनर to जो रूट
 • 041.1
 • 041.2
 • 2 B 41.3
 • 041.4
 • 041.5
 • 041.6
41 OV
0 रन
डी ग्रैंडहोम to ड. सिबली
 • 040.1
 • 040.2
 • 040.3
 • 040.4
 • 040.5
 • 040.6
40 OV
3 रन
न. वैगनर to ड. सिबली जो रूट
 • 339.1
 • 039.2
 • 039.3
 • 039.4
 • 039.5
 • 039.6
39 OV
1 रन
ट. साउदी to ड. सिबली
 • 038.1
 • 038.2
 • 038.3
 • 038.4
 • 038.5
 • 138.6
38 OV
1 रन
न. वैगनर to ड. सिबली जो रूट
 • 037.1
 • 137.2
 • 037.3
 • 037.4
 • 037.5
 • 037.6
37 OV
2 रन
ट. साउदी to जो रूट ड. सिबली
 • 036.1
 • 036.2
 • 136.3
 • 036.4
 • 136.5
 • 036.6
36 OV
0 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 035.1
 • 035.2
 • 035.3
 • 035.4
 • 035.5
 • 035.6
35 OV
2 रन
ट. साउदी to जो रूट ड. सिबली
 • 034.1
 • 034.2
 • 034.3
 • 134.4
 • 134.5
 • 034.6
34 OV
0 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 033.1
 • 033.2
 • 033.3
 • 033.4
 • 033.5
 • 033.6
33 OV
2 रन
ट. साउदी to जो रूट
 • 232.1
 • 032.2
 • 032.3
 • 032.4
 • 032.5
 • 032.6
32 OV
0 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 031.1
 • 031.2
 • 031.3
 • 031.4
 • 031.5
 • 031.6
31 OV
0 रन
ट. साउदी to ज. क्राउली जो रूट
 • 030.1
 • 030.2
 • W 30.3
 • 030.4
 • 030.5
 • 030.6
30 OV
1 रन
न. वैगनर to ज. क्राउली
 • 029.1
 • 029.2
 • 029.3
 • 029.4
 • 029.5
 • 129.6
29 OV
1 रन
क. जेमीसन to ज. क्राउली ड. सिबली
 • 028.1
 • 028.2
 • 028.3
 • 028.4
 • 128.5
 • 028.6
28 OV
4 रन
न. वैगनर to ड. सिबली
 • 427.1
 • 027.2
 • 027.3
 • 027.4
 • 027.5
 • 027.6
27 OV
1 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली ज. क्राउली
 • 026.1
 • 026.2
 • 126.3
 • 026.4
 • 026.5
 • 026.6
26 OV
0 रन
न. वैगनर to ज. क्राउली
 • 025.1
 • 025.2
 • 025.3
 • 025.4
 • 025.5
 • 025.6
25 OV
0 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली
 • 024.1
 • 024.2
 • 024.3
 • 024.4
 • 024.5
 • 024.6
24 OV
0 रन
न. वैगनर to र. बर्न्स ज. क्राउली
 • 023.1
 • 023.2
 • 023.3
 • W 23.4
 • 023.5
 • 023.6
23 OV
2 रन
म. सैंटनर to ड. सिबली र. बर्न्स
 • 122.1
 • 022.2
 • 022.3
 • 022.4
 • 122.5
 • 022.6
22 OV
0 रन
न. वैगनर to र. बर्न्स
 • 021.1
 • 021.2
 • 021.3
 • 021.4
 • 021.5
 • 021.6
21 OV
1 रन
म. सैंटनर to र. बर्न्स ड. सिबली
 • 020.1
 • 120.2
 • 020.3
 • 020.4
 • 020.5
 • 020.6
20 OV
1 रन
ट. साउदी to र. बर्न्स ड. सिबली
 • 019.1
 • 019.2
 • 019.3
 • 119.4
 • 019.5
 • 019.6
19 OV
5 रन
म. सैंटनर to र. बर्न्स ड. सिबली
 • 018.1
 • 1 LB 18.2
 • 318.3
 • 018.4
 • 018.5
 • 118.6
18 OV
7 रन
ट. साउदी to र. बर्न्स ड. सिबली
 • 1 LB 17.1
 • 117.2
 • 017.3
 • 017.4
 • 117.5
 • 4 LB 17.6
17 OV
0 रन
डी ग्रैंडहोम to ड. सिबली
 • 016.1
 • 016.2
 • 016.3
 • 016.4
 • 016.5
 • 016.6
16 OV
4 रन
ट. साउदी to र. बर्न्स
 • 015.1
 • 415.2
 • 015.3
 • 015.4
 • 015.5
 • 015.6
15 OV
0 रन
डी ग्रैंडहोम to ड. सिबली
 • 014.1
 • 014.2
 • 014.3
 • 014.4
 • 014.5
 • 014.6
14 OV
5 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली र. बर्न्स
 • 113.1
 • 113.2
 • 013.3
 • 213.4
 • 113.5
 • 013.6
13 OV
4 रन
डी ग्रैंडहोम to र. बर्न्स
 • 412.1
 • 012.2
 • 012.3
 • 012.4
 • 012.5
 • 012.6
12 OV
5 रन
क. जेमीसन to र. बर्न्स
 • 4 B 11.1
 • 011.2
 • 011.3
 • 011.4
 • 011.5
 • 111.6
11 OV
1 रन
डी ग्रैंडहोम to र. बर्न्स ड. सिबली
 • 110.1
 • 010.2
 • 010.3
 • 010.4
 • 010.5
 • 010.6
10 OV
0 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली
 • 09.1
 • 09.2
 • 09.3
 • 09.4
 • 09.5
 • 09.6
9 OV
1 रन
ट. साउदी to ड. सिबली र. बर्न्स
 • 08.1
 • 18.2
 • 08.3
 • 08.4
 • 08.5
 • 08.6
8 OV
0 रन
क. जेमीसन to र. बर्न्स
 • 07.1
 • 07.2
 • 07.3
 • 07.4
 • 07.5
 • 07.6
7 OV
4 रन
ट. साउदी to ड. सिबली
 • 06.1
 • 06.2
 • 06.3
 • 06.4
 • 46.5
 • 06.6
6 OV
0 रन
क. जेमीसन to र. बर्न्स
 • 05.1
 • 05.2
 • 05.3
 • 05.4
 • 05.5
 • 05.6
5 OV
1 रन
ट. साउदी to र. बर्न्स ड. सिबली
 • 04.1
 • 04.2
 • 14.3
 • 04.4
 • 04.5
 • 04.6
4 OV
0 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली
 • 03.1
 • 03.2
 • 03.3
 • 03.4
 • 03.5
 • 03.6
3 OV
4 रन
ट. साउदी to र. बर्न्स
 • 02.1
 • 02.2
 • 02.3
 • 02.4
 • 42.5
 • 02.6
2 OV
0 रन
क. जेमीसन to ड. सिबली
 • 01.1
 • 01.2
 • 01.3
 • 01.4
 • 01.5
 • 01.6
1 OV
4 रन
ट. साउदी to र. बर्न्स
 • 00.1
 • 00.2
 • 00.3
 • 00.4
 • 00.5
 • 40.6
मैच की जानकारी
 • स्थान लॉर्ड्स, लंदन
 • मौसम सूरज की साफ़ किरने
 • टॉस न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
 • परिणाम इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच मैच ड्रॉ
 • प्लेयर ऑफ द मैच डिवॉन कांवे
 • अंपायर माइकल गौफ, रिचर्ड केटलबरो, रिचर्ड इलिंगवर्थ
 • रेफ़री क्रिस ब्रॉड
Advertisement
मैच पोल
लेटेस्ट फॉर्म
 • L
 • L
 • L
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
Advertisement